Nasz statut
Historia SSRM
Władze stowarzyszenia
Rzeczoznawcy
Ogłoszenia
Standardy zawodowe
Ciekawe strony
Kontakt


HISTORIA STOWARZYSZENIASudeckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu powstało z inicjatywy 17 osobowej grupy Rzeczoznawców Majątkowych z terenu dawnego województwa wałbrzyskiego.
04 kwietnia 1998 r. odbył się I Walny Zjazd Członków, na którym między innymi podjęto uchwałę o przystąpieniu do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W roku 1999 Stowarzyszenie liczyło 20 osób. Podjęto działania mające na celu zachęcenie do współpracy i integrację środowiska na różnych płaszczyznach np. poprzez tworzenie bazy cenowej, organizację spotkań przy ognisku. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wycen Nieruchomości dotyczące możliwości połączenia Stowarzyszeń .
Podpisano porozumienie Zarządów Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Dolnego Śląska. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca odbywały się posiedzenia zarządu i zebrania członków.
W marcu 2000 r. gościem Stowarzyszenia był Prezydent PFSRzM Pan Stanisław Kalus. Na spotkaniu z rzeczoznawcami omówił kierunki pracy Federacji.
Natomiast marcu 2001 r. w Karpaczu Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniu władz Stowarzyszeń z terenu Dolnego Śląska z Prezydentem PFSRzM Panem Wacławem Baranowskim, gdzie omówiono problemy nurtujące Stowarzyszenia i ich członków.
W kwietniu 2001 r. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wycen Nieruchomości dotyczące możliwości połączenia Stowarzyszeń. W wyniku rozmów podpisano porozumienie z Sudeckim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Wałbrzychu i 04 lipca 2001 roku odbył się IV Walny Zjazd Członków Sudeckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Na IV Walnym Zjeździe wybrano zgodnie z porozumieniem władze Stowarzyszenia na skróconą roczną kadencję. Liczba członków organizacji wzrosła do 37.
Kontynuowana jest tradycja comiesięcznych spotkań członków.
Pierwszym Prezesem Zarządu był Grzegorz Grudziński, Prezesem po połączeniu Stowarzyszeń Stanisław Wiśniewski. Na kadencję 2004-2007 Prezesem Zarządu ponownie wybrano Grzegorza Grudzińskiego.

(A. Ficner)